• Seafood from the
    Arctic Ocean to the
    Dining Table

  • Seafood from the
    Arctic Ocean to the
    Dining Table

20160715_133949
20160715_133949

Presseomtaler av Holmøy-dåpen

Vol.no Bladet Vesterålen Vesterålnytt FiskeribladetFiskaren NRK…
20160715_133949

Film av Øksnes Entreprenør AS under dåpen 9.4.16

https://www.facebook.com/%C3%98ksnes-Entrepren%C3%B8r-AS-283…

Om oss
Holmøy Maritime AS er administrasjonsselskapet i det familieeide Holmøy konsernet. Hovedaktiviteten vår er drift av trålerne F/T Prestfjord, F/T Sunderøy og F/T Holmøy. Eidsfjord Sjøfarm AS er produsent av laks med lokalisering i 6 kommuner i Nordland og Troms. På årsbasis produserer vi 16000 tonn laks og 17000 tonn hvitfisk. Dette blir solgt gjennom vårt salgsselskap Prestfjord Seafood AS.

Selskaper

Holmøy Maritime AS
Havnegt.19, N-8400
Sortland
Telefon: 76 11 03 30
firmapost@prestfjord.no
Prestfjord AS
Havnegt.19, N-8400
Sortland
Telefon: 76 11 03 30
firmapost@prestfjord.no
Prestfjord Havfiske AS
Havnegt.19, N-8400
Sortland
Telefon: 76 11 03 30
firmapost@prestfjord.no
Myre Fryseterminal AS
Havnegata 19, 8430 Myre
Telefon: 76 13 40 01
Mobil: 95 13 40 01
post@fryseterminalen.no
Eidsfjord Sjøfarm AS
Havnegt.19, N-8400 Sortland
Telefon: 76 11 03 30
firmapost@prestfjord.no
Prestfjord Seafood AS
Havnegt.19, N-8400 Sortland
Telefon: 76 11 03 30
firmapost@prestfjord.no