• Seafood from the
    Arctic Ocean to the
    Dining Table

  • Seafood from the
    Arctic Ocean to the
    Dining Table

Eidsfjord Sjøfarm avluser ikke-medikamentelt med Miljøflåten

  Miljøflåten er i arbeid på lokaliteten vår…

Næringsbygg til leie

Vi flytter snart og leier derfor ut våre lokaler i Sortland…

Storøy på tur hjem

Da er Storøy overtatt og er seilt hjemover. Båten er bygget…

Om oss

Holmøy Maritime AS er administrasjonsselskapet i konsernet. Hovedaktiviteten vår er drift av 4 moderne trålere med til sammen 12 kvoteenheter for hvitfisk og reker samt produksjon av laks. Oppdrettsselskapet Eidsfjord Sjøfarm AS har 11 laksekonsesjoner fordelt på 6 kommuner lokalisert i Nordland og Troms. På årsbasis produseres det om lag 15,000 tonn laks og 22,500 tonn hvitfisk. Våre produkter blir solgt gjennom vårt salgsselskap Prestfjord Seafood AS. Konsernet har om lag 250 ansatte.

 

Selskaper

Holmøy Maritime AS
Havnegt.19, N-8400
Sortland
Telefon: 76 11 03 30
firmapost@prestfjord.no
Prestfjord AS
Havnegt.19, N-8400
Sortland
Telefon: 76 11 03 30
firmapost@prestfjord.no
Prestfjord Havfiske AS
Havnegt.19, N-8400
Sortland
Telefon: 76 11 03 30
firmapost@prestfjord.no
Myre Fryseterminal AS
Avd. Myre
Havnegata 19, N-8430
Myre

Avd. Holmen
Lilandveien 10B, N-8407
Sortland
Telefon: 76 13 40 01
Mobil: 95 13 40 01
post@fryseterminalen.no
Eidsfjord Sjøfarm AS
Havnegt.19, N-8400 Sortland
Telefon: 76 11 03 30
firmapost@prestfjord.no
Prestfjord Seafood AS
Havnegt.19, N-8400 Sortland
Telefon: 76 11 03 30
firmapost@prestfjord.no