Eidsfjord Sjøfarm avluser ikke-medikamentelt med Miljøflåten

Denne bildekrusellen krever javaskript.

 

Miljøflåten er i arbeid på lokaliteten vår Innebrokløysa der den avluser Vår 2017 generasjonen.

I løpet av denne og neste uke skal Miljøflåten avluse ca. 700.000 fisk med en snittvekt på ca. 1,5 kg.

Fiskehelsebiolog Kaja Nordland fra Vesterålen Fiskehelsetjeneste overvåker behandlingen.

Hun teller lus etter behandling og kan konstantere at avlusningen har en veldig god effekt

og at fiskehelsestatusen er bra!