På Holmen utenfor Sortland bygger Holmøy Maritime AS et komplett anlegg for fremtiden. Området som bygges ut er på 28 mål. På dette området skal det være et kaianlegg med en kailengde på 150 meter og en bredde på 13 meter, nytt administrasjonsbygg og ny fryseterminal. Hele anlegget er tegnet av  «Snøhetta» arkitekter, som er kjent for flere nasjonale og internasjonale byggeprosjekter som bibliotekbygget i Alexandria og operahuset i Oslo. Fryseterminalen blir på 2600 kvadratmeter og administrasjonsbygget på 900 kvadratmeter. Kaianlegget skal stå ferdig sommeren 2015, mens de to byggene skal være innflyttingsklar i 2016.

 

Øksnes Entreprenør AS har bygd kaianlegget. Her er bilder fra hjemmesida deres.