Kontrollrommet i Holmen

 

Fra det nyetablerte kontrollrommet i Holmen har vi full kontroll på utfôringen for alle lokalitetene i Vesterålen. Etterhvert skal også lokalitetene i Sifjord og på Hamneidet tilknyttes.

Fordelene med kontrollrommet er mange. Her kan vi både kontrollere laksens appetitt på en mye bedre måte for å unngå unødvendig fôrspill, samt få en kontinuerlig status på oppførsel og fiskevelferd. Vi kan også overvåke havtemperatur, strøm og ikke minst sikkerheten til våre ansatte. Selv på dager med dårlig vær og landligge kan vi få en god oversikt over både hvordan fisken har det og at anlegget ligger slik som det skal. Oppsummert kan man si at vi har tatt i bruk teknologi for å få en mer helhetlig kontroll over produksjonen.

På grunn av den teknologiske utviklingen og kjøp av mer avansert produksjonsutstyr ute på lokalitetene blir det nødvendig å skape fagmiljø. Fôringssentralen er en viktig del av dette, men også det at røkterne/driftsoperatørene får konsentrere seg om oppgaver som krever spesialkompetanse ute på anleggene essensielt.

Vårt hovedfokus er å opprettholde en god fiskevelferd og øke tryggheten til våre ansatte.

 

Teknologisk utvikling

Det har vært en formidabel teknologisk utvikling innen oppdrettsnæringa de siste årene. Det har vært brukt kameraovervåkning i mange år, men ikke på det nivået som i dag. Eidsfjord Sjøfarm har alltid vært tidlig ute med å prøve ny teknologi. Som en illustrasjon på dette viser bildet over et undervannskamera i Eidsfjorden i år 2000.

 

Om Eidsfjord Sjøfarm AS

Foto: Hege Abrahamsen

Eidsfjord Sjøfarm AS ble etablert 3. juli 1990 og fikk sin første laksekonsesjon samme år. Per i dag har selskapet 11 laksekonsesjoner fordelt på tre produksjonsområder fra Vesterålen i sør, Sifjorden i midt til Hamneidet i nord. Vi har en årlig produksjon på ca. 16,000 tonn.

Fisken vår blir slaktet ved Nordlaks sitt anlegg på Børøya og ved Arnøy Laks Slakteri i Nord Troms. Laksen blir så videre eksportert til markeder i hele Europa gjennom vårt eget eksportselskap. I tråd med utviklingen i næringa har vi i de senere år investert i oppdaterte fôrflåter og arbeidsbåter.

Hovedkontoret for Eidsfjord Sjøfarm AS er på Sortland, men i løpet av sommeren 2017 flytter hele konsernet til vårt nye administrasjonsbygg i Holmen.

 

 

 

 

 

Denne bildekrusellen krever javaskript.