Ny tråler bygges ved skipsverft i Spania

I februar 2016 skal ny tråler leveres fra Freire Skipyard i Vigo i Spania. De har bygget båter siden 1895 og er kjent for sin kvalitet og sitt avanserte teknologiske nivå.

Denne får navnet «Holmøy», og skal erstatte dagens «Langøy» som har vært i drift hos oss siden 2008.

Vår nye tråler vil være 69 meter lang og 17 meter bred. Den har alt av moderne teknologi og utstyr og er rustet for å gå lengre ut på feltene og til å være lenger ute av gangen.

Fisken flytter seg stadig og vi ruster oss for å følge etter. Båten bygges for frysing av sløyd, hodekappet fisk, men kan raskt bygges om til filétfabrikk dersom det viser seg å være mer lønnsomt.

Kostnadene ved bygging av «Holmøy» er på ca 280 millioner kroner.