Lærlinger


Vi har fokus på lærlinger for å rekruttere arbeidskraft til fiskeri- og havbruksnæringen og trenger fagfolk i alle ledd, da dokumentasjon av kvalitet blir stadig viktigere. Per i dag har vi 23 lærlinger fordelt på fiske- maskin- og oppdrettslærlinger.

For mer informasjon om lærlingeordningen ta kontakt med opplæringskontoret for nordre Nordland, se http://www.oknn.no/