Det startet med hvitfiskTråleren Prestfjord ble sjøsatt i 1973, levert av Kaarbø verft i Harstad. Et nytt trålrederi er kommet til Vesterålen og er begynnelsen på en bærekraftig utvikling i fiskerinæringa i nord.

I 1987 kom «nye» F/T Prestfjord fra Kleven mek. verksted i Ulsteinvik og erstattet gamle Prestfjord. Fabrikktråleren produserte filet og ble erstattet av rundfrystråleren Prestfjord i 2012. F/T Prestfjord ble bygget ved Stocznia Gdansk og Myklebust Verft AS.

Sunderøy ble overlevert fra Gondan-verftet i Spania i 2004.

I 2008 ble F/T Langøy kjøpt opp, og vi fikk tre trålere med til sammen ni kvoter. I oktober 2015 ble F/T Langøy solgt uten kvoter og erstattet av tråleren Holmøy. F/T Holmøy ble levert i mars 2016 fra Freire verft i Vigo, Spania. F/T Andenesfisk I ble kjøpt januar 2017 og byttet navn til F/T Langøy i mai 2017.

Våre fire trålere leverer årlig ca. 22,500 tonn sløyd hodekappet fisk for videre distribusjon til Asia, Europa og USA.

I 1990 fikk vi vår første laksekonsesjon for selskapet Eidsfjord Sjøfarm AS, som ble etablert 3. juli 1990. På samme måte som for tråldriften har vi vært med på den struktureringen som har foregått i oppdrettsnæringa. Pr. i dag har vi 11 laksekonsesjoner i Eidsfjord Sjøfarm AS fordelt på seks anlegg i Troms og Nordland. Hovedkontoret for Eidsfjord Sjøfarm AS er på Sortland. Vi har en årlig produksjon på ca 16,000 tonn. Laksen blir slaktet ved Nordlaks sitt anlegg på Børøya i Hadsel kommune samt ved Arnøy Laks Slakteri i Troms. Laksen blir videre eksportert til markeder i hele Europa. I tråd med utviklingen i næringen har vi i de senere år investert i oppdaterte fôrflåter og arbeidsbåter.

Naturlig selskapsutvikling

Vår historie er en historie om å bygge stein på stein, og at vi har hatt kompetanse og kapital til å ta del i de siste års næringsmessige struktureringer innen både hvitfisk og laks. Selskapene er blitt etablert etter hvert som utviklingen har gitt oss nye bein å stå på, eller behovet for organisasjonsendringer har vært naturlig. Eidsfjord Sjøfarm AS kom i 1990, Prestfjord Seafood AS i 1995, Prestfjord AS i 1998, Myre Frysterminal AS i 2000, Prestfjord Havfiske AS i 2010 og alt samlet under Holmøy Maritime AS fra 1. Januar 2014.

Nye milepæler kommer

Sommeren 2016 ferdigstilles den nye fryseterminalen på Holmen industriområde. Dette blir etterfulgt nytt administrasjonsbygg på samme sted i 2017, et total-anlegg som er tegnet av arkitektfirmaet Snøhetta.