Støtte til samfunnsnyttige prosjekter

Holmøy Maritime AS sponser og støtter lokal virksomhet. Organisasjoner, lag og foreninger som driver samfunnsnyttig arbeid eller har gode planer og ideer, kan søke oss om støtte en gang i året. Vi har tro på at livskvalitet i små og store samfunn er avhengig av de tilbudene og den aktiviteten vi klarer å opprettholde. Derfor ser vi svært positivt på slikt arbeid og slike søknader.

Søknad angående sponsormidler for 2017

Vi prioriterer å støtte lag/foreninger i de kommunene vi har vår virksomhet i.

Søknadsfrist 31. januar 2017.

Søknaden bes sendes til:  firmapost@prestfjord.no