Våre fiskeområder
Fiskeområder og fiskens vei

Våre fiskeområder er fra Nordsjøen i sør til Grønland, Svalbard og Barentshavet i nord. Dette er de havområdene i verden med de beste forutsetninger for å kunne levere gode råvarer til forbrukere i hele verden. En tøff jobb i jakten på verdens beste råvarer. Det går omlag 500 containere i året fra fryseterminalene vi losser ved til videreforedling i Europa og Kina, før fisken endelig havner på matfatene rundt om i store deler av verden. En fascinerende ferd som krever god logistikk, godt utstyr og flinke folk i alle ledd.