Eidsfjord Sjøfarm AS


Eidsfjord Sjøfarm AS er havbruksselskapet i Holmøy-konsernet. Selskapet har totalt 25 fast ansatte fordelt på lokaliteter i Nordland og Troms. Administrasjonen er på Sortland.
Siden starten i 1990 har selskapet vokst ved oppkjøp av konsesjoner, og har nå en årlig produksjon på om lag 18,000 tonn laks. Vi jobber hver dag for å ha en effektiv og bærekraftig produksjon, med fokus på fiskehelse og miljø, som gir et sluttprodukt av høy kvalitet. En viktig faktor her er våre ansatte, som har lang erfaring og kompetanse fra næringen. Dette blir også videreført til lærlinger internt.

Eidsfjord Sjøfarm AS følger utviklingen i næringen, og har de siste årene investert i nye fôrflåter og arbeidsbåter, og har nylig innviet vår første fôringssentral på land.

Kontaktpersoner

Roger Simonsen

Roger Simonsen

Daglig Leder

Telefon: 76 11 03 38
Mobil: 992 74 332
roger@prestfjord.no

Rolf-Arne Reinholdtsen

Rolf-Arne Reinholdtsen

Produksjonsleder

Telefon: 76 11 03 46
Mobil: 990 01 556
rolf-arne@prestfjord.no

Ragnhild S. Berg

Ragnhild S. Berg

Kvalitet-og systemansvarlig

Telefon: 76 11 03 44
Mobil: 951 45 637
ragnhild@prestfjord.no