Myre Fryseterminal AS


Myre Fryseterminal AS tilbyr lagerhotell for fisk og fiskeprodukter på Myre og Sortland.
Myre Fryseterminal AS ble etablert i 2002 på Myre. Terminalen har en total frysekapasitet på 1500 m2.

Hovedvirksomheten ble flyttet 1. September i 2016 til Holmen i Sortland kommune. Terminalen har en frysekapasitet på 1900 m2

Myre Fryseterminal AS har totalt 300 meter kai disponibel for lossing av trålere og andre båter i havfiskeflåten. Begge terminalene er ISPS godkjent.

Kontaktpersoner

Leif Karl Hansen

Leif Karl Hansen

Driftsleder

Telefon: 76 13 40 01
Mobil: 95 13 40 01
post@fryseterminalen.no