Prestfjord Seafood AS


Prestfjord Seafood AS ble stiftet i 1995, som et datterselskap til Prestfjord AS. Dette er primært et salgsselskap for våre egne fangster av hvitfisk og oppdrettet laks. Prestfjord Seafood AS har eksportlisens for både hvitfisk og laks, og tilbyr produkter av høy kvalitet som eksporteres til markeder verden over.

Prestfjord Seafood AS er sertifisert etter MSC Chain of Custody standarden (MSC CoC). The Marine Stewardship Council (MSC) er verdensledende innen sertifisering av bærekraftig fiskeri og sjømat. Sertifiseringen bekrefter at fiskeriet er bærekraftig for bestanden, minimerer miljøpåvirkningen, og har en effektiv forvaltning. Sertifisering etter MSC CoC garanterer kjøpere av sjømat at miljømerkede produkter kan spores tilbake til et sertifisert bærekraftig fiskeri. Prestfjord Seafood AS leverer fisk fra de sertifiserte fiskeriene etter nordøstarktisk sei, torsk og hyse, samt nordsjø sei.

Prestfjord Seafood AS has MSC Chain of Custody certification (MSC-C-50968) for Norway North East Arctic cod, haddock and saithe fisheries, and the Norway North east saithe fishery.

Vi tilbyr følgende produkter


Kontaktpersoner

Johnny Johansen

Johnny Johansen

Daglig Leder

Telefon: 76 11 03 32
Mobil: 909 23 129
johnny@prestfjord.no

Ragnhild Berg

Ragnhild Berg

Salgs-og eksportmedarbeider

Telefon: 76 11 03 44
Mobil: 951 45 637
ragnhild@prestfjord.no

Lisa Mari Haukenes

Lisa Mari Haukenes

Salgs- og eksportmedarbeider

Telefon: 76 11 03 48
Mobil: 952 90 611
lisa@prestfjord.no