Hovedaktiviteten vår er drift av 4 moderne trålere med til sammen 12 kvoteenheter for hvitfisk og reker samt produksjon av laks.

Rederiet Prestfjord ble etablert på Myre i Øksnes kommune i 1972 som partsrederi og ble drevet under forskjellige navn og eierskap fram til selskapet Prestfjord AS ble stiftet av Ola Helge Holmøy i 2001. Selskapet har driftet forskjellige fartøy opp gjennom årene, og har aktivt arbeidet for å få fullstrukturert sine trålere. Selskapet drifter i …

Prestfjord Les mer »

Siden starten i 1990 har selskapet vokst ved oppkjøp av konsesjoner, og har nå en årlig produksjon på om lag 18,500 tonn laks. Vi jobber hver dag for å ha en effektiv og bærekraftig produksjon, med fokus på fiskehelse og miljø, som gir et sluttprodukt av høy kvalitet. En viktig faktor her er våre ansatte, …

Eidsfjord Sjøfarm Les mer »

Vår historie startet allerede i 1947, da fiskere med bistand fra staten dannet et andelslag med formål om å kjøpe og selge fisk. Etter hvert ble selskapet omdannet til et aksjeselskap, i 2019 endret selskapet navn fra Sommarøy Produksjonslag til Holmøy Fiskemottak, med Holmøy Maritime som største aksjonær. Tradisjonelt sett har hovedproduktet vårt vært saltet …

Holmøy Fiskemottak Les mer »

Holmøy Fryseterminal AS ble etablert i 2002 på Myre. Terminalen har en total frysekapasitet på 1500 m2. Hovedvirksomheten ble flyttet 1. September i 2016 til Holmen i Sortland kommune. Terminalen har en frysekapasitet på 1900 m2 Holmøy Fryseterminal AS har totalt 300 meter kai disponibel for lossing av trålere og andre båter i havfiskeflåten. Begge terminalene …

Holmøy Fryseterminal Les mer »